โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับโรงเรียนบ้านอำเภอ ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยทำการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณคลองห้วยตู้และพื้นที่โดยรอบ