โครงการรณรงค์รักษาชายหาด

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐