การจัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ