ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนและใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับอำเภอสัตหีบ สภ.นาจอมเทียน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อปพร.จัดตั้งศูนย์อำนายการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน