ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่ง-ปั่นสร้างกำลังใจ INSPIRE RUN AND RIDE BY PRINCESS & FRIENDS

การแข่งขันวิ่ง-ปั่นสร้างกำลังใจ INSPIRE RUN AND RIDE BY PRINCESS & FRIENDS ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ซึ่งจะมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

ด้วยกระทรวงยุติธรรม โดยกองทุนกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้กำหนดจัดการแข่งขันวิ่ง-ปั่นสร้างกำลังใจ INSPIRE RUN AND RIDE BY PRINCESS & FRIENDS ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค  นอกจากการแข่งขันวิ่ง-ปั่นดังกล่าว ยังมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ประกอบด้วยการจัดคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ การจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

      สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท โคลอสซี่ อินเตอร์ อาร์ต จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๗๘๓๗๑๒ , ๐๘๖ ๓๓๙๓๐๒๐ และสำนักงานกิจการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑๕๑๔๐ – ๑