กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ประกาศของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ประกาศของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปรับรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๑ บางเสร่ KT๑A ตั้งแต่บริเวณ ซ.นาจอมเทียน ๓๘ ถึงสุดไลน์บ้านอำเภอฝั่งตะวันตก และไลน์ฐานทัพเรือสัตหีบ ๑,๒ ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฎิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าว ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที่
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย