ขอเชิญร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยแอโรบิคเริ่มเต้นตั้งแต่วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส่วนโยคะจะเริ่มในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ได้จัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                   โดยมีกิจกรรม  ดังนี้

วัน

เวลา  ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

วันจันทร์

โยคะ/พิลาทิส

วันอังคาร

โยคะ/พิลาทิส

วันพุธ

เต้นแอโรบิค

วันพฤหัสบดี

เต้นแอโรบิค

วันศุกร์

เต้นแอโรบิค

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  โดยแอโรบิคเริ่มเต้นตั้งแต่วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ส่วนโยคะจะเริ่มในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

                   เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ตามวันและเวลาดังกล่าว