กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 10 พฤศจิกายน 2559

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 บริเวณบางเสร่ ถึงแยกไฟแดงบ้านอำเภอ, บริเวณซอยไร่สันติวัน ถึง 700 ไร่ และบริเวณซอยนาจอมเทียน 56 ถึงชายหาดบางเสร่ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ตามวันและเวลาดังกล่าวถ้าหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะรีบดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย