การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา ๑๕.๕๒ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนารถบพิตร เสด็จสวรรคต วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ที่ประชุมให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัด ดำเนินการดังนี้

๑.ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ พร้อมเครื่องราชสักการะ ภายในพระอุโบสถ หรือสถานที่ที่สมพระเกียรติ ภายในวัด

๒.ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา ๑๕.๕๒ น. ทุกวันเป็นเวลา ๑ เดือน โดยวัดทุกวัดเป็นเจ้าภาพ และเชิญชวนประชาชนร่วมถวายเป็นพระราชกุศล

๓.ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อครบกำหนด ๗ วัน (สัตมวาร) ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) และ ๑๐๐ วัน (ศตมวาร)

๔.เชิญชวนประชาชนทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่สำนักพระราชวังกำหนด

๕.เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหลังทำวัดสวดมนต์เย็นทุกวัน เป็นเวลา ๑ ปี

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา ๑๕.๕๒ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙


ประกาศมหาเถรสมาคม