การจัดงานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

อำเภอสัตหีบได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอสัตหีบได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามกำหนดการดังนี้

เวลา ๐๗.๐๐ น. หน่วยราชการและคณะต่างๆวางพวงมาลา

เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอำเภอสัตหีบ ประธานพิธี ถึงบริเวณพิธี

                          ประธานประกอบพิธี

                                วางพวงมาลา

                                จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักกระ

                                 กราบ (๑ ครั้ง)

                         ประธานขึ้นสู่แท่นพิธี

                                 กล่าวคำประกาศราชสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                          ประธานพิธีเดินนำผู้เข้าร่วมพิธีเข้าสู่ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ

                                 ประกอบพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลน้อมถวาย

                          เสร็จพิธี

 สำหรับการแต่งกาย  :  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวสวมหมวก

                                     นักเรียน นักศึกษา แต่งเครื่องแบบตามสังกัด

                                     ประชาชน แต่งกายชุดสุภาพ