ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ ตามประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการ ได้กำหนดการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองใบเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ คุณศรีวิภา คล้ายยิ่ง