งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ประจำปี ๒๕๕๙