งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอัมพาราม วัดนาจอมเทียนและวัดเขาบำเพ็ญบุญ
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น  ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเริ่มเคลื่อนขบวนรอบตลาดบ้านอำเภอในเวลา ๑๔.๐๐ น. และถวายเทียนพรรษา ณ วัดอัมพาราม วัดนาจอมเทียนและวัดเขาบำเพ็ญบุญ  
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมชมขบวนแห่และถวายเทียนพรรษาร่วมกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ช่วงเวลาที่ขบวนเคลื่อนผ่านบริเวณรอบตลาดบ้านอำเภอ 
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน