หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ วัดอัมพาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ราษฎรที่เจ็บป่วย ร่วมกับคณะแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง, โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 รวมทั้ง มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เจ้าหน้าที่เทศบาลนาจอมเทียน และอาสาสมัครสาธารณสุข มาคอยอำนวยความสะดวก ซึ่งมีราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ไปรับบริการตรวจโรคทั่วไป 209 คน และรับบริการด้านทันตกรรม 54 คน รวม 263 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ซึ่งในวันนี้มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียด 14 คน และในการออกหน่วยวันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานชุดยาสามัญประจำบ้าน รวม 250 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ไปรับบริการตรวจรักษาด้วย    IMG_3644.JPG  IMG_3647.JPG  IMG_3658.JPG  IMG_3659.JPG  IMG_3664.JPG  IMG_3669.JPG  IMG_3675.JPG