ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอเชิญชวนเด็กๆ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารพระนางจอมเทียนและบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

                   โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  อาคารพระนางจอมเทียนและบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  อาทิเช่น  การแสดงบนเวที  การเล่นเกมเหรียญนำโชค-ฮู่ล่า ฮู่ล่า  เกมเจ้าหนูนักเตะ  เกมสอยดาว  และตุ๊กตาระบายสี  เป็นต้น 

                   เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กๆ  ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน  เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ประจำปี ๒๕๕๙  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว