ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบ้านอำเภอ และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบ้านอำเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท สารพัดช่าง(2009)จำกัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน