ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ(ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท ไลฟ์สตรอง เซอร์วิส จำกัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน