ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาทุ่นแพลอยน้ำอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท ไฮ-พลัส อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน