ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง บริเวณซอยนาจอมเทียน ๘ เชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๐ และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง บริเวณซอยนาจอมเทียน ๘ เชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัทภัควัฒน์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน