ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว(ครั้งที่ ๒) และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการสันชะลอความเร็ว(ครั้งที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ นายฉัตรชัย คงจีบ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน