ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงของเทศบาล หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๒)และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะลิ จันทร์ดำ
จึงประกาศมาให้ทราบให้ทราบโดยทั่วกัน