งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเริ่มเคลื่อนขบวนรอบตลาดบ้านอำเภอในเวลา ๑๔.๐๐ น. และถวายเทียนพรรษา ณ วัดอัมพาราม วัดนาจอมเทียนและวัดเขาบำเพ็ญบุญ