ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ปรากฎว่าไม่มีผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจึงขอยกเลิกประกาศการสอบราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวข้างต้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน