โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศกิจ ปี ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศกิจ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศกิจ ปี ๒๕๕๗

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอัคคีภัยและภัคพิบัติต่างๆในเขตเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ  อาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ลานจอดรถชายหาดบ้านอำเภอและสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาล