งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

งานวันเด็กแห่งชาติ  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ประจำปี  ๒๕๕๘

โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘  ณ  อาคารพระนางจอมเทียนและบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  อาทิเช่น  การแสดงบนเวที  การเล่นเกมเหรียญนำโชค-ฮู่ล่า ฮู่ล่า  เกมเจ้าหนูนักเตะ  เกมสอยดาว  และตุ๊กตาระบายสี  เป็นต้น