ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการงานจัดจ้างให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่ง ๒)หมู่ที่ ๙
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการงานจัดจ้างให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่ง ๒)หมู่ที่ ๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท ไลฟ์สตรอง เซอร์วิส จำกัด