ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ คือ บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด