ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ทำการสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ (ก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อาคารพระนางจอมเทียน) หมู่ที่ ๓
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ นายรัตนทัต ทัพมานนท์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน