ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ประกาศสอบราคาโครงการงานดูดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง บริเวณซอยนาจอมเทียน๓๐
บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท ภัควัฒน์ อีคลิปเม้นท์ จำกัด