ชุมชนชายทะเล

หมู่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250