การตรวจสอบอาคารในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันภัยจากอัคคีภัยและอาคารถล่ม

การตรวจสอบอาคารในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันภัยจากอัคคีภัยและอาคารถล่ม