การตรวจสอบอาคารในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันภัยจากอัคคีภัยและอาคารถล่ม