ร้านอาหารเปิดเพลง และเล่นดนตรีเสียงดัง

ร้านอาหาร Wonderbar ติดชายทะเลมีการตั้งเวทีดนตรีสดและเปิดเพลงเสียงดังรบกวนเคหะสถาน รายละเอียดตามใน Drive ครับ

https://drive.google.com/drive/folders/1NrG7bH3VRovN4sovB4FL3LhYtzu1HRZa?usp=sharing
แสดงความคิดเห็น