ทางลงชายหาดบ้านอำเภอ

วันนี้ปลัดไปเดินแห่เทียนพรรษา รบกวนท่านดูหน่อย ซอยกำแพงวาดรูป ว่าสะอาดหรือไม่
ถนนก็แคบ วางของบนถนน ฝากท่านปลัด
แสดงความคิดเห็น