ขอให้ตรวจสอบด้วยค่ะ

จากชาวบ้านปากคลองนาจอมเทียน ขอให้ตรวจสอบประธานสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเป็นบุคคลที่ชาวบ้านปากคลองนาจอมเทียนเลือกมาทำหน้าที่แทนชาวบ้านปากคลองนาจอมเทียน ได้ใช้สถานะและตำแหน่งที่ตนมี ดำเนินการก่อสร้างบ้านรุกล้ำคลองนาจอมเทียน บุกรุกที่สาธารณะ ฝากนายกช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเด็ดขาด หวังให้ท่านเป็นที่พึ่งของชาวบ้านปากคลองนาจอมเทียน
แสดงความคิดเห็น