ต่อเติมล้ำพื้นที่สาธารณะ

ข้างร้านของชำตรงหน้าวัดอัมพารามได้มีการต่อเติม(หรือเราสร้างใหม่)ล้ำพื้นสาธารณะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหน่อย
ผู้แสดงความคิดเห็น (4)
ไม่ประสงค์ออกนาม
21 มิถุนายน 2565 16:24

ยังเห็นต่อเติมอยู่เลย

Backblue
17 มิถุนายน 2565 14:40

ก่อนจะร้องเรียนพิมพ์ให้ถูกซะก่อน

Miko
17 มิถุนายน 2565 12:47

111111

สมศรี โพธิ์ทอง
14 มิถุนายน 2565 11:43

ขี่รถไปซื้อกาแฟยังเห็นมุงหลังคาอยู่เลย

แสดงความคิดเห็น