มลพิษทางอากาศ

ช่วยลงมาตรวจสอบก่อสร้าง โรงแรมอันบาร์ เพนนินซูลา มีแต่ ฝุ่น มลพิษทางอากาศ เดือดร้อน มาก บ้านเรือนรอบข้าง ได้รับความเดือดร้อน มีแต่ฝุ่น หนา ช่วยลง มาตรวจสอบด่วน จะกินฝุ่นแทน ข้าวยุแล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น (2)
สวรรยา รัตนเหลี่ยม
12 กันยายน 2564 12:51

ก้อยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไร ปรับปรุง ถ้าส่งวีดิโอได้ ส่งให้ ดูแล้วคะ มีแต่ ฝุ่น ขับ รถ ก้อ เร้ว เสียง ก้อ ดัง ระแวงโรค ยังต้องมา ระแวงฝุ่น มลพิษ ถ้า กั้นปิดกำแพง น่าจะดี วันหยุด พักผ่อน ก้อต้องมานั่ง ฟังเสียง ดัง เริ่ม ไม่ไหว แล้วคะ จะขาย ของ ก้อ ขายไม่ได้ มีแต่ฝุ่น

3
Admin
02 กันยายน 2564 11:50

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวแล้วพบว่าโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อทำการก่อสร้างคอนโดใหม่ของโครงการอัลบาร์เพนนิซูลาและมีรถบรรทุกขนดินเข้า-ออกจำนวน ๒ ครั้ง / สัปดาห์ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจริงซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการให้คำแนะนำตามแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เลขที่ ๓/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและกฎระเบียบการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ภายในระยะเวลา ๗ วันทำการซึ่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วแจ้งให้ท่านทราบต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ

*รบกวนขอชื่อ - นามสกุล และที่อยู่
เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ค่ะ

แสดงความคิดเห็น