ไฟในซอยนาจอมเทียน46ดับ

เรียน ท่านเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ

เนื่องจากไฟส่องสว่างทางเดินในซอยนาจอมเทียน46(ข้างศูนย์รถMG) นั้นไม่ทำงาน ดับมาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
จึงขอความกรุณาช่วยซ่อมแซมแก้ไข เพื่อความปลอดภัยกับผู้สัญจรไปมา จักเป็นพระคุณอย่างมาก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ
วิรัชดา ลาสเตอเน่
ผู้แสดงความคิดเห็น (1)
3
Admin
12 กรกฏาคม 2564 11:50

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยค่ะ

แสดงความคิดเห็น