เว็บบอร์ดสอบถาม
โพสต์ เว็บบอร์ดสอบถาม

แจกฟรี ระบบติดตามงานเอกสาร (สำหรับหน่วยงานราชการเท่านั้น)

แจกฟรี ระบบติดตามงานเอกสาร (สำหรับหน่วยงานราชการเท่านั้น)
Sattahipcity.com : พัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการในหน่วยงานราชการที่ยังไม่ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ติดตามเอกสาร สามารถติดตามงานเอกสารว่าอยู่ในขั้นตอน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ลำดับชั้นใดของเส้นทางการอนุมัติเอกสาร และเพื่อให้ลดภาระงานทะเบียนเอกสารที่ซ้ำซ้อน เจ้าของเรื่องลดเวลาการโทรศัพท์ติดตามงานเอกสารไปที่ฝ่าย หรือแผนกต่าง ๆ ดูรายละเอียด และติดต่อขอใช้งานระบบที่ www.sattahipcity.com

ผู้แสดงความคิดเห็น (1)

  1. pra

    ok

ร่วมแสดงความคิดเห็น