ติดตามกระทู้ 25/09/59 เรื่องร้านอาหารล้ำที่สาธารณะ

ร้านอาหารได้มีการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพียงบางส่วนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ รบกวนติดตามผลงานของท่านด้วย ช่วงนี้พนักงานปลูกหญ้าว่างแล้ว กำลังไปปลูกหญ้าที่โรงแรมดังแถวพัทยาเหนือ รีบให้ลื้อร้านอาหารก่อนจะลามไปลื้ออย่างอื่นด้วยครับ ขอบคุณครับ ที่ทำตามหน้าที่ให้ถูกต้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น (3)
1
***
07 ธันวาคม 2559 10:12

กรณีที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ดำเนินการปิดคำส่ั่ง ค.๓,ค.๔,ค.๙ แล้วนั้น เทศบาลฯจะดำเนินการตรวจสอบว่ายังมีการเปิดดำเนินการหรือไม่ หากมีการเปิดดำเนินการต่อ เทศบาลฯจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานต่อไป (ซึ่งในปัจจุบันเจ้าของอาคารดังกล่าว ได้ขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาลฯแล้ว)

***
02 ธันวาคม 2559 03:48

รับทราบครับ เข้าใจว่าส่วนที่ร้านอาหารทำการรื้อถอนออกไปเพียงบางส่วนคือส่วนที่รุกล้ำที่สาธารณะ
ในส่วนของคำสั่ง ค.๓ ค.๔ ค.๙ นั้น ทางเทศบางจะทำอย่างไร เพราะ ทางร้านอาหารยังคงเปิดดำเนิน
กิจการตามปกติ ถ้าทางเทศบาลนาจอมเทียนติดขัดในการปฏิบัติหน้าที่ประการใด ช่วยแจ้งให้ทางข้าพเจ้าได้ทราบ ข้าพเจ้ายินดีที่จะประสานกับหน่วยงานส่วนกลางและทางม.ท.บ.14 ค่าย ร.๒๑ ที่ชลบุรี ให้ทางทหารช่วยทำการตรวจสอบประวัติเจ้าของกิจการ ว่ามีการเข้าข่ายกระทำผิดข้อหาอื่นๆอีกหรือไม่ เช่น นอมินี ฟอกเงิน การจ้างแรงานต่างด้าวโดยไม่ขออนุญาติ และ อื่นๆ
ถ้าให้ข้าพเจ้าแนะนำ สั่งปิดเถอะครับ ข้าพเจ้าเชื่อว่า แค่ทางเทศบาลโทรศัพท์บอกก็จบ
ขอขอบคุณท่าน ข้าราชการของแผ่นดิน ล่วงหน้า ที่ช่วยทำให้เขตเทศบาลนาจอมเทียนสงบสุข
ปราศจากผู้มีอิทธิพล ( ยังมีอีกกระทู้น่ะครับ ตามเรื่องของเก่า )

1
***
28 พฤศจิกายน 2559 15:20

กองช่างเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ร้านดังกล่าวเป็นอาคารร้านอาหาร ๒ ชั้น อยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๘ เจ้าของคือคุณวรรณดี สวนเดช ซึ่งมิได้รุกล้ำที่สาธารณะแต่อย่างใด แต่เนื่องจากอาคารดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง เทศบาลฯจึงปิดคำสั่ง ค.๓, ค.๔, ค.๙ ตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น