ผู้แสดงความคิดเห็น (1)
1
***
28 พฤศจิกายน 2559 15:21

กองช่างเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ร้านดังกล่าวเป็นอาคารร้านอาหาร ๒ ชั้น อยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๘ เจ้าของคือคุณวรรณดี สวนเดช ซึ่งมิได้รุกล้ำที่สาธารณะแต่อย่างใด แต่เนื่องจากอาคารดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง เทศบาลฯจึงปิดคำสั่ง ค.๓, ค.๔, ค.๙ ตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น