ไฟเกาะกลางสุขุมวิทไม่ติดหลายจุด

ไฟเสาสูงเกาะกลางถนนสุขุมวิทไม่ติดดังนี้
1.บริเวณช่วงหน้าวัดนาจอมเทียน-ก่อนยูเทินแยกอลังการ
2.บริเวณช่วงหน้าโอเชี่ยนมารีน่า-โรงแรมฎ-ชฎา(ก่อนถึงโฮมมาท)
ขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น (1)
1
***
18 มกราคม 2559 11:20

กองช่างได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
ในบริเวณที่ ๑ เกิดจากสายไฟใต้ดินซ็อตและได้แจ้งช่างเข้าดำเนินการแก้ไขอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
ส่วนบริเวณที่ ๒ ช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แสดงความคิดเห็น