การส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันเวลาที่มีการเต้นแอโรบิค..เห็นสมาชิกที่รักการออกกำลังกาย ไปรอเก้อบ่อยมาก อยากให้มีการกำหนดที่แน่นอนว่า วันไหนจะมี หรือวันไหนจะไม่มี เพราะการไปรอเจ้าหน้าที่ที่เปิดเครื่องเสียง แล้วปรากฎว่าไม่มา สมาชิกต้องทั้งเสียเวลา เสียค่าน้ำมันรถ ขอความกรุณาหาวิธีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า วันนี้มีเต้น วันนี้งด จะขอบพระคุณมาก
แสดงความคิดเห็น