2012-11-05 15:16:13 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป้นผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 365

2012-11-05 15:10:31 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 367

2012-10-26 09:34:12 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 455

2012-10-08 14:56:06 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 360

2012-10-08 14:51:58 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 297

2012-10-05 10:56:14 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 347

2012-08-31 13:39:12 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 489

2012-08-31 13:31:35 ประกาศประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ 370

2011-11-23 09:42:01 ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนทางเข้า หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๘ ๙ 490

2011-11-07 09:34:48 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 507

2011-11-01 09:30:52 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 445

2011-10-20 16:39:32 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 512

2011-09-19 17:46:30 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 521

2011-08-25 13:42:42 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๖ หมู่ที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 359

2011-08-19 16:25:36 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 501

2010-12-22 14:15:21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมหมู่บ้านทับทิม หมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 491

2010-12-22 14:13:05 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 558

2010-12-22 14:09:38 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 542

2010-12-22 13:58:07 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 592

2010-11-30 11:56:44 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 653