หน้าหลัก
ผลงานของรัฐบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์เทศบาล
ที่ตั้งและอาณาเขต
หมู่บ้านและการแบ่งเขต
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
กิจกรรมต่าง ๆ
การเงินการคลัง
บริการประชาชน
แนะนำสถานที่ต่างๆ ในเขต
คำร้อง/ร้องเรียน
กฏหมาย/ข้อบังคับ
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ข่าว อพท.
 
 
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

กรอกอีเมล์คุณด้านล่าง

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร
ตรวจสอบค่าน้ำมันวันนี้

 
Links หน่วยงานราชการ
 

หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อเรา บุคลากร เว็บบอร์ดสอบถาม
 
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีเมืองชล" ประจำปี ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชลบุรี ในพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ฯ
จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ เป็นต้นมา จำนวน ๕ สาขา ซึ่งประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว สาขาผู้ให้บริการสังคม และสาขาผู้บริหารท้องถิ่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณงามความ ดี ดำรงชีวิตช่วยสังคมอย่างสม่ำเสมอ และยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป

ในการนี้ จังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง เป็นคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ สาขา ๙ ราย ซึ่งนายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๖ ในสาขาผู้บริหารท้องถิ่น


 
 โดย เจ้าหน้าที่ ...  info@tessabannajomtien.go.th   [ip : 125.27.51.173 ] เมื่อ 26/04/2013 16:13  
 
 Control Panel visitors : 557,257

999 หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ : 038-238613 - 18 โทรสาร : 038-238611 E-mail: info@tessabannajomtien.go.th

Copyright © 2008   www.tessabannajomtien.go.th. Powered By Man Neo