ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์

  **ประชาสัมพันธ์**
  โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 12-25 ปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงเกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่และสำรวจเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดนาจอมเทียน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลทั่วไปและปริมาณสารอาหาร รวม 3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ,2560)

 • **ประชาสัมพันธ์**

  **ประชาสัมพันธ์**
  เมืองพัทยา จัด"กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ มหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒" เปิดโอกาสให้แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงเป็นอัครศาสูปถัมภกในบวรพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสได้กระทำความดี บำเพ็ญทานถวายเป็นพระราชกุศล

 • ประชาสัมพันธ์

  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มได้ที่กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 024625008 ต่อ 103 หรือ นางสาวจุฑามาศ ร่วมสุขสมสกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร. 0880200829

 • เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะขอทำการปิด การจราจร

  ***ประกาศ***
  เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะขอทำการปิด
  การจราจรเพื่อซ่อมแซมฝาบ่อพักบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซอยนาจอมเทียน 6
  ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562
  **ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์**
  หากแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะเปิดให้ใช้บริการทันที
  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 • บัญชีรายชื่อผู็มีสิทธิเลือกตั้ง

  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร โดยประชาชนสามารถมาตรวจสอบได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ