ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  ณ บริเวณสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมกลางแจ้งริมหาดบ้านอำเภอ ซอยนาจอมเทียน 22
  หมู่ที่ 4 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในกิจกรรม "อาสาปั่นจักรยานทางไกลเพื่อปรับปรุงโรงอาหารและอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองแรด"

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลเมืองสัตหีบ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเลือกสรรเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หากมีผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์
  การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 • **ประชาสัมพันธ์**

  **ประชาสัมพันธ์**
  ให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่มาขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ ขอเข้ารับการอบรมตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด
  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ