ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2562

 • ประชาสัมพันธ์

  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๘ (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑)โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

 • ประชาสัมพันธ์

  ประกาศสำนักงานนโยบายและการขนส่งจราจร เรื่องการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ (พื้นที่เมืองต้นแบบ : เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง)

 • ประชาสัมพันธ์

  รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ